Rośnie liczba napływowych uchodźców z Etiopii. Szacuje się, iż od rozpoczęcia walk w północnym regionie Tigray, ponad 43 000 spośród nich przybyło do Sudanu w poszukiwaniu pomocy i schronienia. UNHCR wraz z Sudańską Komisją ds. Uchodźców oraz lokalnymi władzami, nieustannie udzielają pomocy humanitarnej uchodźcom, z czego ponad połowę stanowią dzieci.

Jak dotąd, UNHCR pomogło w relokacji prawie 10 000 uchodźców do Um Rakuba, oddalonego o 70 km miasta od granicy z Sudanem oraz uruchomiło mechanizmy na rzecz poszukiwania rozdzielonych od siebie członków rodzin. Filippo Grandi – Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców, odwiedził Chartum, w związku ze stale zwiększającą się liczbą napływowych uchodźców z Etiopii. 

Wzywamy do ochrony ludności cywilnej oraz natychmiastowego dostępu do pomocy humanitarnej, w celu podtrzymywania i ochrony życia – UNHCR.

UNHCR dostarczyło do Chartumu  5000 koców, 4500 lamp słonecznych, 2900 moskitier oraz 200 plastikowych arkuszy i rolek. Kolejny transport zaopatrzy uchodźców w 1275 rodzinnych namiotów i 10 prefabrykowanych magazynów. Wyżej wymienione dostawy zaspokoją bezpośrednie potrzeby w zakresie schronienia dla ponad 16 000 osób. Koszty transportu zostały pokryte przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W stolicy kraju – Mekele, zamieszkałej przez ponad 500 000 ludzi, narastają obawy o bezpieczeństwo ludności cywilnej uczestniczącej w konflikcie. UNHCR wyraża swoje zaniepokojenie nieustannie pogarszającą się sytuacją w Tigray.

Przewiduje się, iż około 96 000 uchodźców z Erytrei będzie cierpieć głód, z powodu nieterminowych dostaw żywności.

Źródło