Zapałka dla Syrii

Zapałka dla Syrii

Ich jedynym schronieniem są prowizoryczne baraki i namioty. Mimo pomocy ze strony Caritas, która rozdała tysiące materaców, koców i ciepłych ubrań, ich sytuacja jest nadal krytyczna, gdyż wokół szaleją burze śnieżne. Z racji tego, że nasza działalność m.in. polega na...