Ponad 60% uchodźców i 80% przesiedleńców wewnętrznych znajduje schronienie w miastach na całym świecie. UNHCR oraz Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, wyraża swe uznanie dla znamiennych wysiłków podjętych przez centra miejskie w celu ochrony osób zmuszonych do ucieczki potęgowanej epidemią COVID-19. Zapewnienie schronienia, opieki zdrowotnej, żywności i pomocy pieniężnej, czy też powstrzymanie przymusowych eksmisji, a także walka z epidemią COVID-19, to działania wielu miast przodujących w udzielaniu pomocy osobom przesiedlonym.

UNHCR, nawołuje w Światowym Dniu Miast do podążania śladem wzorcowych centr miejskich

Źródło