Kiermasz właściwie zaczął się już w sobotę 18 X, kiedy to przez cały wieczór przygotowywaliśmy kiermaszowe stanowiska – tysiące książek, gadżetów, pamiątek. Niedzielę zaczęliśmy już o godz. 7.30. I był to długi dzień, który zakończyliśmy przed godz. 23.00.

Wspólne zaangażowanie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, wolontariuszy oraz uchodźców naszego Centrum,  a także młodych jezuitów przyczyniło się do kolejnego sukcesu. A jest się z czego ucieszyć! Zebraliśmy tego dnia 15 186 pln.

Pieniądze te w całości będą przeznaczone na wsparcie powstającej w Zambii, w miejscowości Kasisi farmy. Jezuici od wielu lat prowadzą tam parafię. Nowa farma ma dawać wiele miejsc pracy, a jej plony będą wsparciem dla najuboższych.

Deo gratias!