Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony 5 grudnia po raz 36, był okazją do spotkania wolontariuszy Projektu Zambia w Kościele Akademickim w Toruniu. W ich świadectwach wybrzmiała wdzięczność darczyńcom, których wsparcie owocuje konkretnymi dziełami.

Projekt Zambia czyli jezuicki wolontariat misyjny od 6 lat podejmuje działania wspierające misję jezuicką w Kasisi. Dla wolontariuszy przygotowanie do wyjazdu i miesięczna praca na farmie oraz sierocińcu stają się „szkołą życia”.

Wierni zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii mieli okazję wysłuchać świadectwa wolontariuszy z różnych edycji Projektu. Każdy z nich opowiedział inną historię.

Dla aktualnych wolontariuszy to wciąż oczekiwanie na wymarzony wyjazd i poszukiwanie sposobów wspierania misji tu na miejscu, z Polski. Niedoścignionym wzorem przekraczania różnych ograniczeń w działaniu pozostaje o. Czesław Białek, jezuita. Poznaniacy do dziś pamiętają uśmiechniętego o. Czesława i jego umiejętności organizowania pomocy dla Afryki, czy innych potrzebujących. Był misjonarzem pomimo ciężkiego inwalidztwa i epizodycznej obecności w Zambii.

Świadectwa wolontariuszy „spełnienionych”, czyli takich, którym udało się wyjechać, zanim zaczęły obowiązywać obostrzenia pandemiczne, nie pozbawione były nostalgii. Mówili o wielkiej potrzebie niesienia pomocy, pragnieniu poznania innej kultury, o radości z budowania wspólnoty i spotkania z Zambijczykami. Był to też czas… smutku i rozczarowania oraz uświadomienia sobie, że nie zatrzymają całej biedy i chorób dotykających miejscowych. Swoistą oazą był Dom Dziecka w Kasisi, prowadzony przez Siostry Starowiejskie, tętniący gwarem i śmiechem dzieci, do których biegli wolontariusze po pracy na polu. Powrót do Polski nie przerwał serdecznych więzi z dziećmi w formie duchowej lub materialnej adopcji oraz włączania się w akcje charytatywne.

Wydaje się, że wspólną cechą wolontariuszy jest potrzeba „zejścia z kanapy”, błysk czy myśl o możliwości „przydania się” w jakiejś słusznej sprawie. Wszystkich, pragnącym rozpalać tę iskrę w sobie, Projekt Zambia zaprasza do wspólnego działania. Kontakt w Toruniu: [email protected], Jezuici w Toruniu – Piekary 24, kontakt w Poznaniu: o. Grzegorz – koordynator Projektu – Jezuici w Poznaniu.

Posłuchajcie jak o działaniach Projektu Zambia mówi o. Tadeusz Świderski SJ – od 40 lat misjonarz w Afryce, czuwający nad rozwojem jezuickiej farmy i parafii w Kasisi:

https://www.youtube.com/watch?v=_KDjiq21McA

Jak podkreśla o. Tadeusz Świderski, to dzięki Projektowi Zambia (kwesty, kiermasze, zbiórki, poszukiwanie wsparcia instytucjonalnego) możliwy jest rozwój jezuickiej misji w Kasisi. Zgromadzone fundusze pomogły zrealizować kilka inwestycji na farmie będącej częścią misji. Zdjęcia prezentują imponującą infrastrukturę służącą hodowli tilapii, suszarnię i sortownię warzyw oraz ekstruder do przerobu soi. Te konkretne dzieła wzmacniają sens działania Projektu Zambia, dając satysfakcję wolontariuszom i darczyńcom.

 

Monika Dejneko-Białkowska