Misja bł. Edmunda Bojanowskiego owocuje m.in. w … Kasisi. Świętujemy dziś 150. rocznicę narodzin bł. Edmunda Bojanowskiego dla nieba.

Rodzicom zawdzięczał wrażliwość na ludzką biedę i umiłowanie ojczyzny. Wszechstronnie wykształcony, o szerokich horyzontach i kontaktach, uczestniczył w życiu kulturalnym swoich czasów. Jednak choroba i pogarszający się stan zdrowia uniemożliwiły ukończenie edukacji oraz pójście za powołaniem kapłańskim. Żyjąc jako świecki, mimo niespełnionego pragnienia przyjęcia święceń kapłańskich stał się założycielem, organizatorem i duchowym ojcem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Obecnie tworzy ono federację złożoną z Sióstr Dębickich, Starowiejskich, Śląskich i Wielkopolskich. Zakonnice podejmują pracę apostolsko-charytatywną i misyjną.

Obecnie w Zambii istnieje 25 placówek, w których siostry z Polski pracują razem z siostrami Zambijkami. Siostry prowadzą ogółem 22 przedszkola z 2 262 dziećmi, 10 szkół podstawowych z 8 169 uczniami i szkoły średnie z internatami w Zambii, z 2 468 uczniami.

Oddana posługa sióstr ma swój początek w potrzebie pomocy bliźniemu, za którą podążał w życiu bł. Edmund. Jego duchowy testament realizowany z miłością i prostotą w Kasisi sprawia, że przedszkola i szkoły prowadzone od kilkudziesięciu lat przez siostry Starowiejskie cieszą się wielkim prestiżem.

Projekt Zambia

Fot. Grzegorz Dobroczyński SJ