http://www.torun.kik.opoka.org.pl/?wp_articles=projekt-zambia-wsparcie-misji-jezuickiej-w-kasisi-czesc-1

Już są. Kolejny etap doświadczenia misyjnego ma miejsce w Zambii, do której po wielu miesiącach przygotowań szczęśliwie dotarli. Jednym z elementów ich tamtejszej codzienności jest poznanie metod uprawy warzyw na organicznej farmie. Wolontariusze Projektu Zambia od wczesnych godzin porannych przygotowują warzywa, tak aby mogły trafić na sprzedaż do pobliskiego marketu: zbierają, segregują, pakują i ładują na pick-up’a. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstała sortownia warzyw umożliwiająca odpowiednie warunki przygotowania warzyw. Odbiorcy cenią smak i świeżość dostarczanych buraków, selera, marchwi, dlatego czas od momentu zebrania dojrzałych warzyw a ich wyłożeniem na sklepową półkę musi być jak najkrótszy. Nie jest to jedyny czynnik decydujący o popularności produktów pochodzących z Jesuit Development Farm, o czym w kolejnej części relacji z Zambii.