UCHODŹCY

UCHODŹCY

Lato w mieście

W dniach 10-12 lipca JCS zorganizował dla dzieci cudzoziemców różne zajęcia i atrakcje w ramach „Lato w mieście”. Piętnaścioro młodych uchodźców miała możliwość uczestniczenia w warsztatach z komunikacji w stadninie koni, opracowania zasad nowej gry oraz zwiedzenia Stadionu Narodowego.

czytaj dalej

Dzień Migranta i Uchodźcy w JCS-ie

Niedzielne popołudnie 25 czerwca było nie tylko słoneczne, ale też gwarne i kolorowe. Do JCS „W Akcji” przyszło wielu gości z całego świata, by razem z naszymi pracownikami i wolontariuszami świętować Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Spotkanie było też okazją do podziękowania za wspólnie spędzone lata żegnającymi się z Centrum s. Basi Olejnik RSCJ i br. Damianowi Krawczykowi SJ oraz powitanie, s. Ani Żamojdy RSCJ, która wspólnie z Małą Siostrą Jezusa Violettą i Andrzejem Malendą SJ, będą towarzyszyć uchodźcom.

czytaj dalej

Erytrea w akcji

W słoneczne sobotnie popołudnie, 10 czerwca, zaprosiła nas do JCS-u całkiem niemała erytrejska ekipa: Harugu, Shwainesh, Meron, Daniel, Fshaye, Haftom i Michaele. Spotkaliśmy się, aby wspólnie celebrować kulturę Erytrei i posłuchać opowieści o tym kraju. Ciekawość Erytrei przyciągnęła grupę iście międzykulturową – byli nasi znajomi i przyjaciele z Etiopii, Syrii, Iraku, Wyspy Reunion, Ukrainy i Polski.

czytaj dalej

NASZA PROPOZYCJA DLA UCHODŹCÓW

SŁUŻBA MA RÓŻNE OBLICZA

Służyć oznacza jednak przede wszystkim być z tymi, którzy potrzebują pomocy, z najuboższymi. Od bycia wszystko się zaczyna.
W tym wypadku są to uchodźcy. Osoby te z różnych przyczyn musiały opuścić swoje rodzinne kraje – i często przez przypadek – znalazły się w Polsce.

Bez znajomości języka.
Bez pieniędzy.
Bez kontaktu z najbliższymi.
W ogromnym stresie i niepewności jutra.

IDEA

Idea posługi “W Akcji” jest prosta. Traktujemy te osoby z należytą godnością. Chcemy, by pobyt w Polsce nie był dla nich pasmem udręk. Jedyną zapłatą, którą otrzymujemy, jest ich wdzięczność i przyjaźń.
To jest dla nas najcenniejsze.

Obecnie większość uchodźców korzystających z naszej pomocy (blisko 30 osób) to Afrykańczycy, pozostałe osoby to Azjaci i mieszkańcy Bliskiego Wschodu.
Wszystkich, którzy zainteresowani są wolontariatem wśród uchodźców, lub inną formą wsparcia naszej pracy, prosimy o kontakt.

Dla potrzeb uchodźców przebywających w Warszawie, w 2011 r. stworzyliśmy małą namiastkę domu. Na ul. Rakowieckiej, pod numerem 61 (wejście od ul. Boboli), udostępniamy kilka pomieszczeń przeznaczonych do dziennego pobytu.