GENEWA – Według najnowszego raportu opublikowanego przez Norweską Radę ds. Uchodźców i UNHCR – Globalny Klaster Ochrony, pod kierownictwem Agencji ds. Uchodźców ONZ, uważa się, że miliony wewnętrznie przesiedlonych oraz dotkniętych konfliktem osób, może nie otrzymać humanitarnego wsparcia, z powodu niewystarczających nakładów finansowych.

Dane pochodzące z GPC wskazują, iż w tym roku może zabraknąć prawie 40 milionów na działania związane z pomocą humanitarną.

„Pandemia COVID-19 najbardziej odcisnęła swe piętno na tych bez jakiegokolwiek dostępu do usług w zakresie ochrony zdrowia. Dzieci rekrutowane do armii nie odzyskają utraconego dzieciństwa, zaś gwałcone i bite kobiety pozostaną ze swymi bliznami przez całe życie”- zaznaczył Jan Egeland, Sekretarz Generalny Norweskiej Rady ds. Uchodźców.

W dobie panującej pandemii, obserwuje się wzrost liczby małżeństw zawieranych przez dzieci oraz ożywienie działań związanych z handlem ludźmi. Według prognoz ONZ, w ciągu następnych 10 lat dojdzie do zawarcia ponad 13 milionów małżeństw pomiędzy nieletnimi dziećmi.

„COVID-19 powoduje jak dotąd niespotykany kryzys w przestrzeganiu praw człowieka i dotyka tych najbardziej potrzebujących. Miliony nękanych przez konflikty, wewnętrznie przesiedlonych osób znajduje się w nieustannym niebezpieczeństwie, lub co gorsza, pozostaje niezauważalna”- powiedziała Gillian Triggs, Zastępca Wysokiego Komisarza ds. Ochrony UNHCR.

Według raportu Norweskiej Rady ds. Uchodźców, obserwuje się znaczącą różnicę pomiędzy potrzebami w zakresie ochrony przed COVID-19, a ich finansowaniem.

Zaledwie 25% spośród wszystkich potrzebujących otrzymało wsparcie w ramach funduszu na rzecz walki z kryzysem humanitarnym

Źródło