Trudno sobie wyobrazić, jak to jest, gdy traci się najbliższych, dorobek całego życia, pracę, ojczyznę, gdy jedynie z reklamówką trafia się do obcego kraju, bo we własnym toczy się wojna, której końca nie widać.  Dla wielu z nas świat wywraca się do góry nogami, gdy zdarzy się choćby jedna z tych tragedii. A gdy zdarzą się wszystkie naraz?

W kim szukać oparcia? Jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg posyła wtedy ludzi, by w jego imieniu leczyli rany, by okazywali współczucie i dobroć. Widzimy, że to się dzieje. Nieprawdopodobne dobro stało się odpowiedzią na zło rosyjskich agresorów. Ofiarność zwykłych ludzi i zaangażowanie tych, którzy pomaganie mają wpisane w statut organizacji i tych, którzy zostali wybrani, by pełnić władzę w naszym kraju. Ta pomoc dzieje się na poziomie materialnym i psychicznym. Spotykamy Boga w ludziach śpieszących z pomocą, znajdujemy go we wspólnocie Kościoła.

Największe jednak ukojenie i pomoc może nadejść od samego Boga, który wychodzi sam naprzeciw  ludziom, którzy przeżywają tragedię. Wierzący spotykają Go w Eucharystii świętej, w nabożeństwach i w modlitwie, w słowach psalmów i pieśni.  Warto mieć też świadomość, że po wielkiej stracie u wielu osób następuje radykalne nawrócenie do Boga i poszukiwanie wspólnoty podobnych sobie ludzi. Ludzi, dla których świat się zatrzymał, którzy poszukują oparcia w rzeczywistości duchowej.

Dla nas wszystkich, dzieci jednego Boga, który jest Miłością i nas do tej miłości zaprasza, ważna jest rola sakramentów i sakramentaliów, zwłaszcza w okresie Wielkopostnym. Według danych sondażowych w 2015 podanych w Wikipedii, co dziewiąty mieszkaniec Ukrainy jest osoba wierzącą: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego liczy 44,2% wszystkich wiernych, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego 20,8%; Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny 2,4%; Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (grekokatolicy) 11%, Kościół rzymskokatolicki 1%; protestanci i Świadkowie Jehowy 2,5%; judaizm 0,1%, ateiści 9,5% (sondaż nie objął Krymu i ługańskiej republiki separatystycznej)[

W niektórych kościołach od wielu lat odprawiane są nabożeństwa dla Ukraińców w obrządku greckokatolickim oraz prowadzona jest katecheza w języku ukraińskim. W ciągu ostatniego miesiąca zostały też udostępnione kolejne miejsca, w których mogą się spotykać Ukraińcy we wspólnocie Kościoła i uczestniczyć w Eucharystii w ojczystym języku.

W TABELI zamieściliśmy dane teleadresowe oraz godziny nabożeństw w języku ukraińskim  w Kościołach działających w Warszawie oraz w okolicach Warszawy. Zachęcamy, by te informacje przekazywać osobom zainteresowanym.

POBIERZ TABELĘ