UCHODŹCY

UCHODŹCY

Sudan – Ponad 43 000 nowych uchodźców

Sudan – Ponad 43 000 nowych uchodźców

Rośnie liczba napływowych uchodźców z Etiopii. Szacuje się, iż od rozpoczęcia walk w północnym regionie Tigray, ponad 43 000 spośród nich przybyło do Sudanu w poszukiwaniu pomocy i schronienia. UNHCR wraz z Sudańską Komisją ds. Uchodźców oraz lokalnymi władzami,...

czytaj dalej
Apel UNHCR – Druga fala pandemii COVID-19

Apel UNHCR – Druga fala pandemii COVID-19

Izolacja i pogłębiające się ubóstwo, wynikające z pandemii wyzwalają coraz to nową falę przemocy wśród migrantów – donosi Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Skutki przedłużającego się kryzysu epidemiologicznego dotykają uchodźców, przesiedleńców i bezpaństwowców, ze...

czytaj dalej
Doraźna pomoc dla uchodźców z Wybrzeża Kości Słoniowej

Doraźna pomoc dla uchodźców z Wybrzeża Kości Słoniowej

Prawie sto ton artykułów pierwszej potrzeby zapewniła UNHCR mieszkańcom Wybrzeża Kości Słoniowej. Pomoc drogą powietrzną trafiła do 15  tys. osób, które aktualnie przebywają na terenie Liberii.  Wyczarterowany przez UNHCR Boeing 747 zaopatrzony był w koce, kanistry,...

czytaj dalej
Nie odwracajmy wzroku od Afganistanu! – Apel UNHCR

Nie odwracajmy wzroku od Afganistanu! – Apel UNHCR

O solidarność z afgańskimi uchodźcami zaapelował Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. W ramach pięciodniowej wizyty w Afganistanie, Filippo Grandi zwrócił się do społeczności międzynarodowej prosząc o wsparcie dla obywateli tego kraju. Swój apel...

czytaj dalej
Budowniczy na rozstaju dróg…

Budowniczy na rozstaju dróg…

Kochani dopiero co solidaryzowaliśmy się z ludźmi potrzebującymi podczas Światowego Dnia Ubogich, a już dzisiaj nad ranem nasze szczytne pragnienia zostały skonfrontowane z rzeczywistością.   Zgłosił się do nas pewien Nigeryjczyk, który od dwóch lat jest...

czytaj dalej
Zwiększone wsparcie dla przesiedlonych Irakijczyków

Zwiększone wsparcie dla przesiedlonych Irakijczyków

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, zwiększa wsparcie dla wewnętrznie przesiedlonych Irakijczyków powracających do rodzimych miast i wiosek, jednocześnie starając się złagodzić niekorzystne skutki wywołane zamykaniem obozów na masową skalę, planowanych początkiem zimy....

czytaj dalej
Relacja z obchodów jubileuszu JRS

Relacja z obchodów jubileuszu JRS

Jezuicka Służba Uchodźcom obchodzi dziś czterdziestolecie swojej działalności misyjnej mającej na względzie pomoc każdemu, kto znajdzie się w potrzebie. Miłość do bliźniego oraz szerzenie nauki Kościoła, to cele które stanowią kompas w kursie po lepsze jutro, jednakże...

czytaj dalej
Krótka historia 40 lat służby JRS

Krótka historia 40 lat służby JRS

Jezuicka Służba Uchodźcom została założona przez o. Pedro Arrupe SJ, przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego, 14 listopada 1980 roku. Czterdzieści lat później, JRS nadal promuje swoją posługę „bycia bardziej z naszymi siostrami i braćmi uchodźcami, niż dla...

czytaj dalej

NASZA PROPOZYCJA DLA UCHODŹCÓW

SŁUŻBA MA RÓŻNE OBLICZA

Służyć oznacza jednak przede wszystkim być z tymi, którzy potrzebują pomocy, z najuboższymi. Od bycia wszystko się zaczyna.
W tym wypadku są to uchodźcy. Osoby te z różnych przyczyn musiały opuścić swoje rodzinne kraje – i często przez przypadek – znalazły się w Polsce.

Bez znajomości języka.
Bez pieniędzy.
Bez kontaktu z najbliższymi.
W ogromnym stresie i niepewności jutra.

IDEA

Idea posługi “W Akcji” jest prosta. Traktujemy te osoby z należytą godnością. Chcemy, by pobyt w Polsce nie był dla nich pasmem udręk. Jedyną zapłatą, którą otrzymujemy, jest ich wdzięczność i przyjaźń.
To jest dla nas najcenniejsze.

Obecnie większość uchodźców korzystających z naszej pomocy (blisko 30 osób) to Afrykańczycy, pozostałe osoby to Azjaci i mieszkańcy Bliskiego Wschodu.
Wszystkich, którzy zainteresowani są wolontariatem wśród uchodźców, lub inną formą wsparcia naszej pracy, prosimy o kontakt.

Dla potrzeb uchodźców przebywających w Warszawie, w 2011 r. stworzyliśmy małą namiastkę domu. Na ul. Rakowieckiej, pod numerem 61 (wejście od ul. Boboli), udostępniamy kilka pomieszczeń przeznaczonych do dziennego pobytu.