Serdecznie zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie Grupy Migracje WŻCh. Tym razem  spotkamy się online – na platformie Zoom.  

Tematem wiodącym będzie „Kultura gościnności” – trzecia część projektu, opracowanego  przez WŻCh w Hiszpanii. Ostatnio skupiliśmy się na sytuacji migracji w dzisiejszym świecie – z czego wynika i jak różne są jej wymiary. Tym razem chcemy przyjrzeć się sytuacji  migrantów w Polsce i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakiej gościnności jesteśmy zaproszeni tu i teraz – w dzisiejszych realiach. Podzielimy się naszymi  doświadczeniami odpowiedzi na to zaproszenie.  

Chcemy też wspólnie zastanowić się nad tym, co oznacza dla nas działanie w dynamice  sześciu par czasowników opisanych w orędziu Papieża Franciszka na tegoroczny Światowy  Dzień Migranta i Uchodźcy. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, dzielenia i dyskusji. Zgłoszenia oraz pytania prosimy  kierować na adres mailowy: [email protected]

 

Dzień: 28 listopada 2020 

Godzina: 15.00 – 19.30 ( z przerwą na kawę

Miejsce: Zoom