UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców wyraża swoje zaniepokojenie nieustanie pogarszającym się kryzysem w Etiopii północnej,  w wyniku starć pomiędzy rządem federalnym Etiopii, a oddziałami Tigray zmuszającymi tysiące ludzi do ucieczki, z czego ponad połowę stanowią dzieci.

Z początkiem listopada, ponad 14 500 dzieci, kobiet i mężczyzn uciekło do Sudanu w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. W międzyczasie, doszło do poważnych uniedogodnień w niesieniu pomocy dla 96 000 uchodźców z Erytrei w Tigray, ze względu na doniesienia o nieustannie rosnącej liczbie Etiopczyków przesiedlanych wewnętrznie.

Domniemywa się, iż przesiedleńcy uciekali w pośpiechu, o czym świadczy fakt, posiadania ze sobą niewielu rzeczy, dzieci zaś charakteryzowało wyczerpanie i przerażenie. Przerwy w dostawie prądu, żywności, paliwa czy całkowite ustanie łączności telekomunikacyjnej to tylko kilka z przejawów stopniowego pogarszania się ogólnych warunków bytowych w Tigray.

UNHCR wzywa do przestrzegania bezpieczeństwa i ochrony wszystkich cywilów w Tigray

Źródło