Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża wspiera tysiące ludzi dotkniętych ulewnymi deszczami oraz powodziami spowodowanymi huraganem Eta. Niszczycielska burza pochłonęła ponad 50 ofiar, wymusiła ewakuację tysięcy ludzi, jak i przyczyniła się do zniszczenia infrastruktury publicznej, zabudowy i domów w ponad całej Ameryce Środkowej.

“Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża nieprzerwanie bada szkody, zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe oraz wspiera potrzebujących w nagłych wypadkach. Jest to prawdopodobnie jedno z największych zagrożeń, przed którymi stanął Honduras od czasu przejścia huraganu Mitch w 1998 roku” – skonstatował Felipe del Cid, Dyrektor Operacyjny do Spraw Nadzwyczajnych Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Źródło