Studenci związani ze Wspólnotą Akademicką Jezuitów w Krakowie (waj.jezuici.pl) od jesieni przygotowują się do wolontariatu w jednej z uboższych dzielnic Kairu. Będą pracowali w dziennym centrum dla ubogich dzieci i młodzieży, zarówno chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej. W planach m. in. organizacja kursu językowego, wsparcie remontu kilku pomieszczeń, organizacja czasu dla młodych. Idea prowadzonego przez jezuitów centrum jest prosta – budowanie mostów między żyjącymi od wieków na tej samej ziemi chrześcijanami oraz muzułmanami. Choć idea prosta, to wymaga czasu, oraz – nieraz nadzwyczaj – prostych gestów, czy wspólnego bycia. Leaderem ekipy jest Sylwia Wójtowicz, a pośród uczestników jest także jezuita – Damian Krawczyk. Kibicujmy ich przygotowaniom! Polecamy kanał FC grupy: facebook.com/egipt2015

https://youtu.be/-FWYQQPzqc0