Organizatorem było Centrum, natomiast za całość odpowiedzialny był zespół wolontariuszy z Emilką Buller na czele. Przez te kilka dnia w wypoczynku uczestniczyło ok. 45 dzieciaków w wieku od 2,5 do 14 lat pochodzących z różnych szerokości i długości geograficznych, jak również różnych religii. Nad bezpieczeństwem i dobrym humorem przez całe półkolonie czuwało 6 wolontariuszy Centrum, jak również dwóch jezuickich nowicjuszy z Gdyni, Michał Maciejny SJ oraz Daniel Benikas SJ.

Tego rodzaju inicjatywy są niczym innym jak okazywaniem dobroci  i życzliwości osobom, w tym wypadku mamom i ich dzieciom, które z różnych względów zmuszeni  byli opuścić swoje rodzinne strony.