Dzięki ich hojności oraz solidarności dzieci, które na co dzień żyją w ubóstwie mogły doświadczyć normalności. Paczki były piękne i kolorowe! Wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji, serdecznie dziękujemy! Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do koordynującej całym tym ‘pozytywnym zamieszaniem’ p. Pauliny Złotnickiej.

W dawaniu jest radość. Kto obdarowuje, ten wie. Podobnie z przyjmowaniem. Nie zabrakło jej i tym razem! To jaką radość z prezentów miały dzieci, można zobaczyć na fotografiach.