Współpraca dotyczy wsparcia najbardziej potrzebujących uchodźców paczkami żywnościowymi. Program ten obejmuje żywność krótkoterminową oraz comiesięczne wydawanie żywności otrzymywanej z Banku Żywności.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do proboszcza parafii św. Szczepana, o. Grzegorza Nogala SJ, oraz szefowej parafialnego zespołu Caritas, p. Danuty Niedziółki. Dzięki ich przychylności zasięg pomocy niesionej przez parafię poszerzył się o naszych przyjaciół z Afryki.