Środa z myślą

Środa z myślą

Pracujemy i pracować musimy, ale czy pracować potrafimy? Czyn, gest nasz, wysiłek, to kalka nijako nas samych, świadectwo naszego człowieczeństwa, rys naszego ‘ja’. Dyscyplina, gotowość, zebranie się w sobie, aby prócz czczej egzystencji zapisać się swym virtus na...
Środa z myślą

Środa z myślą

Rozważając istotę i przesłanie myśli Księdza Józefa Tischnera, warto pokłonić się nad zagadnieniem filozofii dialogu, która to w zamyśle swym uwzględnia obopólną interlokucję, w miejsce czczego monologu. Od zawsze etymologicznie podręczna starożytna greka, spieszy z...
Kim są uczniowie warszawskiego Liceum Polonijnego?

Kim są uczniowie warszawskiego Liceum Polonijnego?

Każdy z nich ma inną historię. Często jest to opowieść o rodzinie pozostałej za przesuniętą granicą, o przesiedleniach i wywózkach w głąb ZSRR. Taki los spotkał ich pradziadków urodzonych na terenach Rzeczypospolitej. Dzisiaj, w dawnych republikach Związku...
Środa z myślą

Środa z myślą

Mądrość nie po­lega na spry­cie, ale na umiejętności ob­sta­wania przy praw­dach oczy­wis­tych. Ten przet­rwa, kto wyb­rał świad­cze­nie praw­dom oczy­wis­tym. Kto wyb­rał chwi­lową iluzję, by na niej za­robić, ten prze­minie wraz z iluzją. Ks. Józef Tischner ...
Moi przyjaciele Romowie rumuńscy

Moi przyjaciele Romowie rumuńscy

Widząc żebrzące dzieci w autobusach i tramwajach, zawsze zastanawiałam się gdzie mieszkają, jak żyją? Patrząc na nie bolało mnie serce i ogarniał smutek, że tak wygląda ich dzieciństwo. Choć było to wiele lat temu, bardzo dobrze pamiętam pewnego chłopca grającego na...
Z CYKLU:  „ŚRODA Z MYŚLĄ”

Z CYKLU: „ŚRODA Z MYŚLĄ”

“Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność. Wolność nie włazi w człowieka po przeczytaniu książek. Wolność przychodzi po spotkaniu drugiego wolnego człowieka” – ks. Józef...