“Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność. Wolność nie włazi w człowieka po przeczytaniu książek. Wolność przychodzi po spotkaniu drugiego wolnego człowieka” – ks. Józef Tischner.