XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to wydarzenie wyrażające szczególną pamięć i troskę wobec ucisku chrześcijan na całym świecie. Wspieranie misji ewangelizacyjnych czy też pomoc lokalnym kościołom w szerzeniu wiary, to zaledwie jedne z wielu postanowień Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie – głównego organizatora Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Tegoroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęcony jest Republice Środkowoafrykańskiej, jako jednemu z najbiedniejszych i najmniej bezpiecznych krajów na świecie. Wymóg wewnętrznej stabilizacji, który jest niezbędnym czynnikiem materialnego jak i duchowego rozwoju, jawi się pierwszorzędną potrzebą owego kraju.

Nawołujemy do wsparcia naszych Braci i Sióstr z Republiki Środkowej Afryki – Nie traćmy ducha, podtrzymujmy nadzieję!

Więcej…