Ograniczony dostęp do azylu, rosnąca przemoc uwarunkowana płcią, ryzyko niekontrolowanych powrotów oraz utrata środków do życia należą do jednych ze znamiennych i bolesnych skutków jakie pandemia COVID-19 wywarła na uchodźcach, oznajmiła Gillian Triggs – Asystentka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Ochrony Uchodźców. “UNHCR podkreśla, iż każdy kraj może w równym stopniu chronić zdrowie publiczne swoich obywateli, jak i zapewnić azyl osobom zmuszonym do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Nie można dopuszczać do sytuacji, aby środki ograniczające dostęp do azylu były stosowane pod pozorem ochrony zdrowia publicznego”- zaakcentowała Gillian Triggs.

Źródło