Projekt wolontaryjny Indie 2017

Celem projektu, który jest prowadzony cyklicznie, w cyklu obejmującym jeden rok, jest udzielenie wsparcia Kościołowi w Indiach, zarówno poprzez współfinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego zmierzającego do wybudowania kościoła (obiektu o charakterze sakralnym) dla niewielkiej społeczności katolickiej mieszkającej w Lawhuleng, jak i poprzez własną pracę wolontariuszy:

Aleksandra Siwiak

Aleksandra Siwiak

Nauczyciel języka angielskiego

 

Beata Pustuła

Beata Pustuła

Dziennikarka

 

Janusz Gozdek

Janusz Gozdek

Lekarz

 

Michał Wasilewski

Michał Wasilewski

Programista

 

Aleksandra Mękarska

Aleksandra Mękarska

Studentka

 

Anna Elsner

Anna Elsner

Studentka

 

Katarzyna Zalega

Katarzyna Zalega

Account manager w agencji Performante

 

Wojciech Mesjasz

Wojciech Mesjasz

Informatyk

 

Wraz z misyjnym koordynatorem działań z Towarzystwa Jezusowego:

Paweł Gołaszewski

Paweł Gołaszewski

SJ

 

Cele szczegółowe, wiążą się ściśle z realizacją ww projektu inwestycyjnego – duże znaczenie ma tu tak praca fizyczna wykonana przez każdego z członków grupy wolontariuszy, jak i ich osobista obecność i aktywność pośród przedstawicieli miejscowej wspólnoty katolickiej (modlitwa wspólnotowa i świadectwo).

Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji”, organizator projektu „INDIE 2017” stara się być żywą odpowiedzią na potrzeby czasów, w których żyjemy. W aktach programowych Centrum można przeczytać: „Impuls do naszego działania dali i nieustannie dają ludzie, którzy nie mogą zaspokoić swoich pragnień. Zarówno tych podstawowych, jaki wyższych. Zależy nam na pomocy materialnej uchodźcom w Polsce, promocji wiary i sprawiedliwości w krajach Trzeciego Świata, a także na rozwoju młodych ludzi poprzez doświadczenie wolontariatu”. Jezuickie Centrum Społeczne, wyrażając inicjatywę swoich wolontariuszy, podkreśla też pragnienie bycia dla innych: „chcemy uczyć służyć. Także przez rozwój osobisty. Otaczający nas świat i ludzi próbujemy zrozumieć przy pomocy duchowości chrześcijańskiej. Szczególną inspiracją jest dla nas św. Ignacy z Loyoli, założyciel Towarzystwa Jezusowego.

 

Kardynał Kazimierz Nycz obejmuje misję patronatem (fot. z archiwum JCS “W Akcji”)