Trening miał na celu rozwój wrażliwości kulturowej i pozwolił na lepsze poznanie sytuacji uchodźców, z którymi pracujemy. Każdy wolontariusz naszego centrum niosący konkretną pomoc współpracuje z  osobą, dla której polska rzeczywistość oznacza zupełnie nową sytuację a często całkowity szok. Dlatego tak ważne jest dla nas zrozumienie i empatia wobec wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy.

Trening odbył się w formie warsztatu prowadzonego przez Katarzynę Artemiuk, naszą współpracowniczkę i trenerkę, które kilka lat spędziła w Afryce pracując z ludźmi odmiennych kultur.

Wszyscy uczestniczy mieli możliwość odczuć sytuację osoby doświadczającej szoku kulturowego poprzez ćwiczenia praktyczne w małych grupach i wspólne obserwowanie własnych emocji i reakcji.

Taka forma warsztatu wydaje się szczególnie przydatna aby nieść pomoc rozumiejąc problemy uchodźców i aby w pełni otworzyć umysł i serce na drugiego człowieka bez względu na to skąd pochodzi.