Projekt budowy gospodarstwa rolniczego, który rozpoczęli nasi współbracia w Afryce, ma na celu umożliwić finansowanie dzieł ewangelizacyjnych i edukacyjnych w Zambii. Dochód jaki ma przynosić farma będzie zapewniał finansowe utrzymywać radia, dzięki któremu możliwa jest edukacja i głoszenie Ewangelii i odległość. Część środków zostanie także przekazana na sierociniec działający w Kasisi.

Aby farma mogła powstać potrzebne są pieniądze na budowę. Stąd inicjatywa naszego kiermaszu. Organizatorami byli: warszawska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego „Mocni w Panu” oraz Jezuickiej Centrum Społeczne „W Akcji”. Na kiermaszu można było kupić rzeczy ofiarowane przez mieszkańców stolicy oraz tradycyjnie wrzucić pieniądze do puszki. Przy całej akcji pomagali także uchodźcy związani z Jezuickim Centrum Społecznym.

Ponadto o sytuacji w Kasisi opowiadali naoczni świadkowie, wolontariusze z duszpasterstwa akademickiego w Toruniu, którzy we wrześniu mieli okazję pracować na miejscu w Zambii.

Dochód który udało się zebrać wynosi: 16 249 zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspomogły to szlachetne przedsięwzięcie.