Tematem tegorocznego spotkanie było “towarzyszenie” (to accompany). To accompany, to serve, to advocacy – w tych trzech słowach wyraża się bowiem misja JRSu, który uchodźcom służy już blisko 35 lat. 

Czas wypełniony był wspólnotową i indywidualną refleksją tego, czym dzisiaj dla nas jest towarzyszenie. Jakie niesie ono wyzwania, jakie trudności. Była to okazja do przemyślenia codziennej pracy, spotkań z uchodźcami. Niestety prawdą jest, iż często aspekt ten jest marginalizowany na rzecz doraźnych potrzeb.

Nieustannie warto sobie uświadamiać, iż nasz, chrześcijański duch służby nie może polegać na spotkaniu: darczyńca – beneficjent. Za każdym razem bowiem w pierwszej kolejności winniśmy spotykać się z człowiekiem, jego życiem, smutkami i radościami. Tylko w ten sposób możliwym jest przywrócenie w życiu człowieka nadziei.

W spotkaniu wzięło udział blisko 60. osób z większości krajów europejskich, zarówno jezuitów, osób zakonnych i świeckich.