Pascha jest czasem narodzin nowego Człowieka. Bez tego śmierć Jezusa byłaby pozbawiona sensu. Wierzymy, że On pokazuje nam jak żyć, jak zmierzać do Prawdy, jak kochać. W tym szczególnym czasie nie bójmy się więc prosić Boga, by nasze serca przemieniał na miarę swojego Serca.
Nasza służba ma wiele twarzy. Można być misjonarzem w Azji, można wspierać uchodźców w Warszawie, można być wolontariuszem w Kenii, można wspierać potrzebujących modlitwą, można ofiarować “wdowi grosz” na rzecz edukacji dzieci z krajów Trzeciego Świata, nieść pomoc dla Syrii…

Za każdym razem jednak niesiemy nadzieję. Wierzymy, że tak głosimy Zmartwychwstałego.  Dziękujemy Tobie za uczestnictwo w tej misji!

Jeśli chcesz na bieżąco śledzić naszą pracę, odwiedzaj naszą stronę lub pisz do nas.

Pomagaj nam zmieniać świat!

Z pozdrowieniami

o. Grzegorz Bochenek sj wraz z Zespołem