Zostaliśmy wszyscy zaproszeni do udziału we mszy świętej z okazji inauguracji Prowincji Południowej Afryki Towarzystwa Jezusowego. Liturgii przewodniczyć będzie o. Leonard Chiti SJ, przełożony Prowincji.

Msza święta rozpocznie się o godz. 16.30 czasu polskiego (17.30 w Zambii). Modlimy się wspólnie z jezuitami w Afryce stającymi się jedną dużą Prowincją w południowej Afryce. Nową Prowincję tworzą: Zambia-Malawi Province (ZAM), Region of South Africa (SAF), Province of Zambabwe-Mozambique (ZIM).

Zaproszenie przysłał o. Tadeusz Świderski SJ , do którego wolontariusze Projekt Zambia pragną trafić, jak tylko będzie to możliwe, aby pod jego okiem czuwać nad wzrostem moringi, cebuli, czy …. wyrywać chwasty.

Łączymy się tu