W dniu 28.11.2020 odbyło się kolejne spotkanie otwarte Grupy Migracje w cyklu „Kultura Gościnności”.

Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą ‘Ojcze nasz’ w języku aramejskim, przypominając sobie o tym, że Bóg obejmuje nas wszystkich swoim gościnnym sercem.

Następnie przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce –  ich codzienności, problemom bytowym, prawnym, procesowi integracji, a także wyzwaniom przed którymi stoją zarówno „goście” jak i „gospodarze”.  Pełnego obrazu dopełniły poszczególne ludzkie historie, które dały nam głębsze spojrzenie na problem migracji. 

Zanurzeni w rzeczywistości konkretnych grup i doświadczeniach konkretnych osób wybraliśmy się w duchową drogę do wsi Emaus, razem z Jezusem i dwójką uczniów. To był dla nas czas i miejsce odkrywania gościnności na nowo. Zadaliśmy sobie pytanie o to, czym jest gościnność i do jakiego rodzaju gościnności jesteśmy zaproszeni tu i teraz – w naszych realiach.

Dzieląc się doświadczeniami i poruszeniami, bardzo wyraźnie zobaczyliśmy, że gościnność jest relacją wzajemności i poznawania, w której każdy jest goszczącym i goszczonym jednocześnie. Jest to relacja otwartości, łagodności i obejmowania sercem. W relacji gościnności każdy może po prostu być, nikt nie jest wykluczony. Uczymy się tej relacji od samego Chrystusa, który zaprasza nas do patrzenia Jego oczami na siebie samych i na innych. Odkrywamy główną cechę Stwórcy jaką jest gościnność, która otwiera nas na obecność Chrystusa we wszystkim i w wszystkich.

Usłyszeliśmy bardzo konkretne zaproszenie do tworzenia przestrzeni spotkania, dialogu, wymiany, współpracy i jedności. Jesteśmy zaproszeni do bycia taką przestrzenią poprzez łagodną otwartość na inność, przez dawanie swojego czasu i rozmowę, a także poprzez naszą uważność na nastawienie, z którym wchodzimy w różne (inne) przestrzenie, również przestrzenie lęku, cierpienia i braku.

Papież Franciszek bardzo konkretnie pokazał nam postawy gościnności w dynamice sześciu par czasowników opisanych w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy:

Znać, aby zrozumieć

Zbliżyć się, aby służyć

Słuchać, aby pojednać się

Dzielić się, aby się rozwijać

Angażować, aby promować

Współpracować, aby budować 

Podsumowaliśmy nasze spotkanie rozmową o naszym doświadczeniu tych sześciu wymiarów gościnności.