W tym roku obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy duchowej i materialnej Kościołowi w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Módlmy się za siostry i braci tworzących Kościół Katolicki na Wschodzie i wspierajmy ich materialnie.