JRS Romania i JRS Europe wyrażają poważne zaniepokojenie rosnącą liczbą przesłanek wskazujących na to, że łodzie z migrantami mogły zostać nieformalnie zawrócone do Turcji przy udziale Agencji ds. Granic UE FRONTEX na greckich wodach terytorialnych.

JRS stanowczo potępia wszelkie działania polegające na nielegalnym zawracaniu migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy próbują dostać się do UE w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pokoju. Odsyłanie migrantów do kraju nie przestrzegającego praw człowieka jest zabronione przez prawo międzynarodowe.

Źródło