Spotkanie objęło tematyką sytuacje polityczną, kulturową, społeczną muzułmanów i chrześcijan zamieszkujących tereny konfliktów. Nie zabrakło również refleksji na temat osobistych i emocjonalnych doświadczeń konkretnych osób, dotkniętych tragedią wojny i terroru.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz udziału we wspólnym dialogu i podzielenia się własnymi refleksjami czy obawami odnośnie obecnej trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Dzięki takiej dyskusji łatwiej zrozumieć ludzi, których dotyka cierpienie oraz otworzyć się na wszelką pomoc odrzucając stereotypowe myślenie i obawy przed obcymi.

Mamy nadzieję, że każda okazja do zagłębienia się w problemy otaczającego nas świata,  realizuje naszą misję, aby jak najlepiej służyć  bliźnim.