Spotykaliśmy się przez trzy tygodnie w grupie erytrejski, żeby przyjrzeć się bliżej synergiom i różnicom pomiędzy kulturą Polski i Erytrei. Odkrywaliśmy wspólne wartości oraz potencjał, który jest w różnicach, a potem zastanawialiśmy się, jak to wszystko wykorzystać, żeby nam się dobrze razem żyło w Polsce.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie, otwartość i głęboką refleksję, które  wnosili do naszych spotkań! W planach jest już kolejny trening, którego odbiorcami będą Ukraińcy.

Pomysłodawcami oraz organizatorami byli Issayas Techane i Kasia Artemiuk. Serdecznie im dziękujemy oraz gratulujemy świetnego pomysłu.