Dokładnie – w Kasisi. Przy tej parafii powstaje wielka farma, z której żywność będzie przeznaczona dla najuboższych. Odpowiedzialnym za jej powstanie jest o. Tadeusz Świderski SJ.

Zechciejcie ofiarować na kiermasz przedmioty, które dla Was są zbędne, a innym mogą się jeszcze przydać. Mogą to być: – rękodzieła artystyczne, zabawki, pamiątki – książki, albumy, filmy, obrazy fotografie, znaczki, medale, przedmioty domowego użytku – prezenty, którymi się już nacieszyliście, itp.

Dary te można dostarczać do soboty 18 X br. do zakrystii Sanktuarium oraz na furtę domu zakonnego Ojców Jezuitów (ul. Rakowiecka 61).