Pozytywna energia wyzwolona w czasie tego pobytu daje dodaje nam skrzydeł do dalszej kreatywnej pracy i służby drugiemu. Rozdane biuletyny „W Akcji” sprawiają, iż możemy wracać bez znacznego obciążenia i z uśmiechem. A pieniądze?

Celem kwesty było wsparcie Centrum Informacji dla Uchodźców, które zostanie otwarte w najbliższym czasie. Choć w całości inicjatywa ta opiera się na wolontariacie (dwunastu wolontariuszy!) to musimy wyposażyć Centrum w dodatkowy komputer, wydrukować kilka tysięcy ulotek, informatory, czy drobny sprzęt biurowy.