W sobotę Ewelina, nasza koordynatorka pomocy humanitarnej wybrała się z krótką wizytą do Zosina. Przy okazji zabrała ze sobą dary, które (pomimo braku zbiórki) i tak do nas docierają. Spakowaliśmy 2 torby leków, opatrunków i artykułów higienicznych, które tak bardzo są potrzebne na Ukrainie. W sobotę nasi wolontariusze wyruszyli w drogę, zabierając ze sobą dodatkowo kilka fotelików dziecięcych i transporterów dla zwierząt. Te ostatnie trafiły do punktu recepcyjnego w Hrubieszowie, a leki do namiotu Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, która organizuje transporty do Ukrainy. Jeśli i wy chcielibyście przekazać dary na terytorium Ukrainy, to na Pomoc Ukrainie Przejście Graniczne Zosin znajdziecie aktualne listy potrzeb.