9 marca 2021 r. minęła 37 rocznica śmierci wybitnego jezuity, który ponad 30 lat mieszkał i działał w Poznaniu przy ul. Szewskiej 18, gdzie dziś mieści się biuro regionalne papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Misja na Szewskiej”. W środę, 10 marca 2021, Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie jemu poświęcone. 

Kinga Waliszewska, anonsując spotkanie zauważyła, że działalność o. Białka w tym miejscu na rzecz Kościoła ubogiego, potrzebującego i represjonowanego, była wręcz analogiczna do tego, czym dziś zajmuje się PKwP. Dlatego Stowarzyszenie chętnie przypomina postać, której streszczenie życiorysu mogłoby wyglądać następująco: jezuita, kapłan i kaznodzieja, żołnierz AK i inwalida wojenny, głęboki patriota i więzień polityczny okresu Polski Ludowej, społecznik i opiekun represjonowanych oraz ich rodzin, organizator niezliczonej ilości akcji charytatywnych na rzecz krajów Trzeciego Świata i misji Kościoła, antropolog w stopniu doktora. Życiorysem tego zakonnika można by obdzielić co najmniej kilka osób i naprawdę nie ma w tym stwierdzeniu przesady. 18 lipca 2020 r., z wielkim zaangażowaniem PKwP,  świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin o. Czesława Białka SJ.

W środowej prelekcji, Kinga Waliszewska opowiedziała szczegółowo życiorys o. Czesława. Mocno wybrzmiała opowieść o jego cudownym ocaleniu, na początku Powstania Warszawskiego, ze szpitala na ul. Płockiej, gdzie zabito ponad 400 chorych. Opowieść ukazała bogactwo osobowości, wielowymiarowość zaangażowań. Nawet po 15 operacjach, po których będąc w szpitalach i sanatoriach do lat 70. podejmował działania duszpasterskie i organizacyjne.

W jaki sposób „w międzyczasie”, między wyjazdami na misje ludowe, pobytami w więzieniach, licznymi działaniami duszpasterskimi, organizacją wysyłek do ubogich regionów całego świata, napisał i obronił doktorat, tego nie da się po ludzku wytłumaczyć.

Tylko dokonania w dziedzinie pomocy misjonarzom i ubogim w krajach rozwijających się, wystarczyłyby na dorobek nie jednego ale kilku ludzi. A działania te wykonywał niepełnosprawny, od r. 1973 na wózku inwalidzkim, schorowany kapłan. W obszarze jego działań była m.in. współpraca z tak wybitnymi osobowościami dzieł misyjnych, jak o. Adam Kozłowiecki SJ (kardynał) oraz sługami bożymi, których procesy beatyfikacyjne są w toku jak o. Marian Żelezek SVD i dr Wanda Błeńska.

W pogrzebie o. Białka, 15 marca 1984 r., uczestniczyło 90 kapłanów i  tysiące wiernych. Spoczywa on na Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu.

Na grobowcu czytamy napis, motto życia o. Czesława Białka:  „Pracujmy ile się da, na odpoczynek mamy całą wieczność.”

Zapis wieczoru

Grzegorz Dobroczyński SJ