W Biszkeku (Kirgizja) odbywa się w dniach 20-25 lutego młodzieżowe forum dyskusyjne zatytułowane „Jedność w różnorodności” zorganizowane przez Państwową Komisję ds. Religii Republiki Kirgiskiej we współpracy z organizacją pozarządową „Centrum Religioznawstwa Kirgistanu”. Bierze w nim udział br. Damian Wojciechowski SJ. Występuje na tym spotkaniu obok przedstawicieli Islamu i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Br. Damian, dzięki swojej dogłębnej znajomości różnych tradycji religijnych i umiejętności kontaktu z młodzieżą jest na forum bardzo cenionym mówcą.

W konferencjach biorą udział młodzi ludzie w wieku 18-25 lat, pochodzą z siedmiu regionów kraju i reprezentują różne religie oraz wyznania. „Głównym celem tego wydarzenia jest kształtowanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi, niezbędnych do budowania dialogu międzyreligijnego” – mówią organizatorzy.

W ramach forum planowane są nie tylko konferencje i dyskusje, ale także wizyty studyjne do różnych miejsc kultu religijnego, w tym do prowadzonej przez jezuitów Parafii pw. św. Michała Archanioła w Biszkeku (na zdjęciach). Całe przedsięwzięcie wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka do powszechnego braterstwa i do budowania relacji między ludźmi wyznającymi różne religie i mającymi różne światopoglądy.

Kirgizja jest krajem muzułmańskim i wiedza na temat chrześcijaństwa jest wśród mieszkańców tego kraju bardzo ograniczona. Jezuici pracujący w Kirgizji, a jest ich siedmiu, starają się „tworzyć mosty” i zapoznawać ludzi z historią i obecną działalnością Kościoła katolickiego. Prowadzą parafie, fundację i centrum młodzieżowe w Issyk-kul. Włączają się też w różne inicjatywy podejmowane przez inne organizacje.

 

Artykuł pochodzi z portalu jezuici.pl: https://jezuici.pl/2021/02/kirgizja-miedzyreligijne-forum-jednosc-w-roznorodnosci/