Los bezpaństwowców ulega nieustannemu pogarszaniu się – zwraca uwagę Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców. Filippo Grandi wskazuje, że kryzys ma charakter globalny, obejmując swoim zasięgiem miliony apatrydów. Jego narastanie ma bezpośredni związek z epidemią COVID-19.

COVID-19 unaocznił wyraźną potrzebę scalenia społecznego oraz pilną kwestię rozwiązania problemu bezpaństwowości. Pandemia nie powinna tworzyć podziałów na obywateli i nie-obywateli, a marginalizacja losów bezpaństwowców nie leży w interesie żadnego z państw, społeczeństwa czy wspólnot społecznych – zaakcentował Grandi.

Brak fundamentalnych praw oraz dostępu do podstawowych usług powoduje, iż wielu bezpaństwowców jest marginalizowanych. Wyzysk, wykluczenie pod względem politycznym i ekonomicznym – to tylko niektóre oblicza dyskryminacji, z jakimi spotykają się na co dzień. W wielu krajach apatrydzi (w tym apatrydzi-uchodźcy), żyją w nieodpowiednich warunkach sanitarnych, co przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowań.

Dostęp do globalnych danych wydaje się utrudniony ze względu na fakt, iż bezpaństwowcy nie zawsze zostają uwzględnieni w spisach powszechnych. Sama Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR ) odnotowała około 4,2 miliona bezpaństwowców w 76 krajach, jednak uważa się, że rzeczywista liczba jest znacznie wyższa.

Bezpaństwowość to problem, możliwy do rozwiązania i do zapobiegania, będący kwestią woli politycznej co do zmiany statusu i życia danej osoby, jednak konsekwencje bezczynności, zwłaszcza w środku pandemii, mogą przyczyniać się do zagrożenia ludzkiego życia […] Wzywamy rządy do rozwiązania kwestii bezpaństwowości, ochrony i ratowania życia nie pomijając nikogo, kto znajdzie się w potrzebie – zaapelował Grandi.

ph/unhcr

Żródło