Jak większość organizacji społecznych prowadzących zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców wchodzimy w tryb nauczania zdalnego. Wciąż jednak poszukujemy optymalnych środków, które zagwarantowałyby uczestnictwo w zajęciach wszystkim, również tym, którzy nie posiadają[/hidepost] komputerów.