Idea wyjazdów wolontariatu misyjnego do Tomska powstała z inicjatywy i na prośbę polskich misjonarzy Towarzystwa Jezusowego pracujących na co dzień w Tomsku, na Syberii. Wolontariat obejmuje organizację letnich turnusów wakacyjnych dla niepełnosprawnych oraz dzieci we współpracy z rosyjskimi wolontariuszami. Wszystko ma miejsce na terenie parafii Opieki Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Tomsku na Syberii, prowadzonej przez jezuitów.

Kościół p.w. Opieki Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Tomsku. Źródło: Wikipedia

Wspomniane turnusy ma charakter ekumeniczny ponieważ część uczestników należy do Kościoła prawosławnego. Dlatego każdego dnia wszyscy spotykają się razem na katolickiej Mszy Świętej lub prawosławnej Liturgii. Nic dziwnego gdy wspólnota parafialna rzymsko-katolicka liczy 300-350 katolików. Nie zawsze jednak tak było.

W historycznym skrócie. W lat 30. XIX wieku, kiedy po powstaniu listopadowym Tomsk został zalany wygnanymi Polakami. Potrzeba posiadania kościoła stała się wyraźna. Katolicy wyrazili pragnienie zbudowania małej, ale kamiennej świątyni własnymi rękami. 

W projekcie Tomsk2020 bierze udział grupa studentów z krakowskich uczelni: Kasia Nowak (UP JP II), Katarzyna Chajduła (Ignatianum), Magdalena Grabek (UJ), Weronika Błaż (Ignatianum), Weronika Duda (Ignatianum), Hubert Szczęch oraz Karol Cygan SJ (Ignatianum) we współpracy z Jezuickim Centrum Społecznym „W Akcji”.

Jak wyglądały turnusy w poprzednich latach? Zobacz: tutaj

Strona internetowa parafii Opieki Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Tomsku : tutaj