Projekt “DOBRO -> podaj dalej Syberia 2015” jest dwuletnim programem realizowanym w ramach Jezuickiego Centrum Społecznego “W Akcji”. Składa się on z trzech części: przygotowań, wyjazdu na południową Syberię oraz rocznego wolontariatu w Gdańsku. Pierwsza z nich, to prawie roczne (listopad 2014- lipiec 2015) przygotowania zarówno pod względem materialnym, kulturowym i merytorycznym, jak i duchowym. Każdy z tych aspektów traktujemy jako równoważny i niezbędny do realizacji przyjętych założeń. Drugi etap to wyjazd 17 osób (w większości są to studenci trójmiejskich uczelni) na południową Syberię. Między 25 lipca, a 20 sierpnia będziemy organizować lekcje języka angielskiego dla dzieci. Zaangażujemy się również jako wolontariusze przy organizacji rekolekcji prowadzonych dla niepełnosprawnych. Możliwość pracy na rzecz tamtejszej społeczności jest dla nas szczególnym wyzwaniem. Wiele osób zamieszkujących te tereny to Polacy, którzy zostali przymusowo wywiezieni z ojczystej ziemi. Wierzymy, że nasz pobyt tam zaowocuje nie tylko w widzialne dobro, ale będzie także znakiem pamięci trójmiejskiej społeczności o Rodakach, wywiezionych siłą na obczyznę. Ponadto, wyjazd ten ma nam pomóc dostrzegać na co dzień potrzeby drugiego człowieka oraz nauczyć nas – zgodnie z duchem ignacjańskim – szukać Boga we wszystkim, również w tym co w życiu jest bardzo trudne. W ramach trzeciej części projektu chcemy kontynuować misję szerzenia dobra. Dokładnie przeanalizujemy potrzeby lokalnej społeczności i poprzez konkretne działania w formie wolontariatu wspomożemy mieszkańców Gdańska.

www.facebook.com/dobropodajdalej
www.dobro.www2.wakcji.org