Drzwi Otwarte Ośrodka w Dębaku to jedyna możliwość poznania realiów życia codziennego osób czekających na decyzję o przyznanie statusu uchodźcy. To także doskonała okazja do spotkania się z uchodźcami, odwiedzenia odizolowanego zwykle ośrodka dla uchodźców oraz przyjrzenia się warunkom, w jakich funkcjonują osoby oczekujące na nadanie statusu uchodźcy.

Zespół wolontariuszy naszego Centrum, którego liderką jest Asia Wysocka, odpowiedzialny jest za przygotowanie gier sportowych oraz zabaw na powietrzu. To niecodzienna możliwość spędzenia czasu w naprawdę wielokulturowym miejscu, jakim jest ośrodek dla uchodźców w Dębaku. To miejsce, gdzie naprawdę dochodzi do spotkania kultur!