O pracy wśród uchodźców, wolontariacie i wspieraniu misji usłyszało ok. 250 os., które tego dnia uczestniczyły w liturgii. Dzięki ich życzliwości i solidarności zebraliśmy 678 zł. Pieniądze te, pozwolą zmodernizować sprzęt komputerowy (wymiana klawiatur, muszek, słuchawek, głośników), z którego korzystają uchodźcy.

Jest się z czego ucieszyć! Kolejna wizyta potwierdziła, że praca Jezuickiego Centrum Społecznego ma sens, że są ludzie, którzy chcą nas wspierać i mówią „Świetna robota!”. Wszystko, to jest możliwe właśnie dzięki takim osobom. Ufamy, że nasze ręce są przedłużeniem rąk samego Stworzyciela. W niesamowity sposób sprawia On, że poprzez nas, do tak wielu ludzi dociera dobro, które na ich twarzach rodzi uśmiech, a sercach pokój.