Była to dla nas kolejna słoneczna niedziela, która obfitowała w wiele dobra. Gdyńscy parafianie okazywali duże zainteresowanie i chęć współpracy, zaangażowania się w misję Centrum. Ufamy, że w przyszłości zaowocuje to kolejnym dobrem.

Kolejna zbiórka była dedykowana potrzebom Centrum Informacji dla Uchodźców, które swoją działalność rozpocznie już w następny poniedziałek. Kilkunastu wolontariuszy w trzech językach – angielskim, francuskim oraz rosyjskim – pomagać będzie tym, którzy pozostają w Polsce sami, nie znają skomplikowanych meandrów naszej codzienności. Bo prócz biedy materialnej, ich największym wrogiem jest chyba w Polsce samotność.

Tego dnia zebraliśmy w Gdyni 2 238 zł. Dzięki ludzkiej solidarności będziemy mogli zakupić komputer oraz wyposażyć Centrum w niezbędny sprzęt biurowy. Deo gratias!