Program Skrzydła jest wsparciem materialnym dla dzieci w wieku szkolnym. Caritas zechciał rozszerzyć jego zasięg także na dzieci uchodźców. Centrum objęło pomocą dzieci samotnych matek z Pakistanu oraz Afganistanu.Część z rodzin otrzymała już status uchodźców i obecnie objęci są pomocą z ramienia programu integracyjnego. Pozostali natomiast mieszkają w ośrodku dla uchodźców.