Ogłaszamy nabór wolontariuszy, którzy chcieliby się spełnić w roli korepetytora👩‍🎓.
Potrzebujemy wsparcia osób, które mogłyby pomagać dzieciom z rodzin uchodźczych w odrabianiu lekcji z przedmiotów szkolnych w zakresie programu szkoły podstawowej.