Środa z myślą

Środa z myślą

Pracujemy i pracować musimy, ale czy pracować potrafimy? Czyn, gest nasz, wysiłek, to kalka nijako nas samych, świadectwo naszego człowieczeństwa, rys naszego ‘ja’. Dyscyplina, gotowość, zebranie się w sobie, aby prócz czczej egzystencji zapisać się swym virtus na...
Środa z myślą

Środa z myślą

Mądrość nie po­lega na spry­cie, ale na umiejętności ob­sta­wania przy praw­dach oczy­wis­tych. Ten przet­rwa, kto wyb­rał świad­cze­nie praw­dom oczy­wis­tym. Kto wyb­rał chwi­lową iluzję, by na niej za­robić, ten prze­minie wraz z iluzją. Ks. Józef Tischner ...