Środa z myślą

Środa z myślą

Pracujemy i pracować musimy, ale czy pracować potrafimy? Czyn, gest nasz, wysiłek, to kalka nijako nas samych, świadectwo naszego człowieczeństwa, rys naszego ‘ja’. Dyscyplina, gotowość, zebranie się w sobie, aby prócz czczej egzystencji zapisać się swym virtus na...