Polskie Radio w programie „Ślady na piasku” wyemitowało materiał o ojcu Czesławie Białku SJ, jezuicie, antropologu, cenionym kaznodziei, żołnierzu Powstania Warszawskiego, prześladowanym w PRLu społeczniku i misjonarzu. Dnia 18 lipca minęło 101 lat od jego urodzin.

Był więziony i inwigilowany przez władze komunistyczne, które przez dziesięciolecia konsekwentnie odmawiały mu paszportu. Gdy nieoczekiwanie wydano zgodę w 1978 roku, jakakolwiek podróż z racji amputacji nogi, będącej skutkiem długoletniego więzienia – była ogromnie ryzykowna. Nie przeszkodziło mu to jednak w wyjeździe do Zambii. Siedząc na wózku inwalidzkim pokonał pięć tysięcy kilometrów i odwiedził wszystkie placówki misyjne prowadzone przez jezuitów.